12.2: Cây à… Gió à… Cỏ hay Hoa

Ta muốn em trở lại là cánh hoa nhỏ bé để cây ta giương tán bảo bọc. Nhưng... em lại chỉ muốn mãi thế... làm lá cỏ dại gắng hết sức mình reo cùng gió. Ta muốn mãi chỉ là cơn gió vô hình, vô sắc nhưng cháy bỏng một giấc mộng - nâng bước … Continue reading 12.2: Cây à… Gió à… Cỏ hay Hoa

Advertisements